Advanced engineering Göteborg, 19 – 20 april 2023

Advanced Engineering är en fullspäckad två-dagarsmässa tillägnad produktutvecklingen och inköp inom tillverkande industri. 19-20 april 2023 välkomnas återigen industrisverige till Göteborg och denna gång till Prioritet Serneke Arena. Advanced Engineering är en nischad mötesplats, helt ensam i sitt slag och är mötesplatsen för alla som utvecklar nya och befintliga produkter, allt från design och koncept till rätt material, komponenter och elektronik.

More Trade finns också på plats.

Läs mer på: Advanced engineering i Göteborg