O M O S S

Det här är More Trade.

 

”Vi är experter inom handel och industri och erbjuder kvalitetstjänster från leverantör till konsument.”

 

MORE TRADE är ett tjänste- och handelsföretag som tillhandahåller tjänster såsom key accounting inom handel och industri, rådgivning när det gäller affärer mellan svenska och tyska företag, förmedling av produkter, kundkontakter, butiks- och industriservice samt logistiklösningar.

Firman har grundats 2014 med säte i Ängelholm, Skåne, Sverige.
Med över 20 års erfarenhet inom branschen handel, DIY och industri har vi en gedigen kompetens på marknaden.
Vi känner såväl den svenska som den tyska marknaden mycket väl och förmedlar våra kunders produkter och tjänster över gränserna.

Som spindeln i nätverket styr vi operativa processer och är en aktiv partner före och efter etableringen på en ny marknad.

”Vi växer med er.”

Vår växande kundbas uppskattar vårt höga självpålagda kvalitetsstandard såsom vårt snabba och flexibla arbetssätt.
Våra kunder finns inom branscher såsom

• Bilindustri • DIY-sektor • Dagligvaruhandel • Trädgård • Järnhandel • Fritid• Livsmedelindustri • Telekommunikation • Kemiska industri • Elektroteknik • Gruvindustri • Recycling

Saknas din bransch? Vi växer med våra utmaningar.
Kontakta oss för mer information.

Vår filosofi

Vi ser detaljerna och skapar nya affärsmöjligheter mellan människor. För att avsluta bra affärer behövs förtroende mellan parterna. Därför strävar vi efter en öppen kommunikation med resultatorienterat respons.

Vi lyssnar på våra kunder och vill att dem är nöjda och känner sig trygga. Vi ställer högsta krav på oss och ser våra kunder som partner.

Att gå okonventionella vägar skapar en mångsidig syn på marknadens trender och hjälper till bättre och lyckade affärer.

Med vårt stora kontaktnätverk, in- och utomlands, är vi en handlingskraftig partner som har mångårig erfarenhet inom handel, byggbranschen och industri.

Vi har ett brett spektrum av tjänster i vårt portfölj som möjliggör att hitta innovativa lösningar på ett okomplicerat sätt för just din produkt. 

Vi är kostnadsmedvetna, flexibla, och agerar alltid med kort varsel. ”Gör rätt” från början och kontakta oss idag.